SMEOT
De praktijkopleider van Twente in metaal, mechatronica
en verspaning

Oorsprong

 

SMEOT (Stichting Metaal en Elektro Opleidingen Twente) is een onderwijsorganisatie die sedert 1980 MBO-opleidingen en cursussen verzorgt in de Metaal- en aanverwante technieken.

 

Onze roots liggen bij de toenmalige Stork-school (Wilhelminaschool), Hollandse Signaal Apparaten, Heemaf, Dikkers en Hazemeyer. Samen hebben zij met de Gemeente Hengelo en vakbonden SMEOT opgericht. Het verzorgingsgebied van SMEOT is “Groot Twente” (driehoek Bathmen, Bergentheim en Rekken).

 

Het paritaire bestuur van SMEOT bestaat uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie en FME-CWM) en vertegenwoordigers van Werknemersorganisaties (FNV, CNV en De Unie). Samen hebben zij een belang: “het voorzien van voldoende en prima opgeleide vakmensen voor het bedrijfsleven”. Hierbij helpen we studenten aan een (leer-)baan bij de bedrijven. SMEOT beschikt over een uitermate groot netwerk van bedrijven en instellingen alsmede prima relaties met VMB0-scholen. Bedrijven en scholen weten hiervoor SMEOT te vinden en SMEOT de bedrijven. Voor het vinden van (leer-)banen is dit voor beiden waardevol. De MBO-studenten van SMEOT en ROC van Twente kunnen zijn de jonge schoolverlaters van VMBO en/of HAVO of volwassen zij-instromers die bij- of omgeschoold wensen te worden.

 

SMEOT werkt dagelijks op onze locatie Sportlaan Driene 2-4 zeer nauw samen met het ROC van Twente. ROC verzorgt de theorielessen en SMEOT de praktijklessen. Samen verzorgen we het onderwijs met een team van bevoegde vakdocenten. Ook voorlichting, intake, openhuis, examinering en diplomering doen we met succes samen. SMEOT beschikt over een team van zeer ervaren en praktisch ingestelde vakdocenten. Ben jij de praktisch ingestelde student? Dan ben je bij SMEOT op de beste plek. De noodzakelijke theoretische kennis integreren we zoveel mogelijk direct in de praktijklessen.

 

SMEOT is een moderne en eigentijdse prima geoutilleerde vakschool. We willen een afspiegeling zijn van het moderne bedrijfsleven in zowel uitstraling als inrichting en ook een bedrijfscultuur creeren, waarbij beroepshouding een belangrijk aspect is. Zoals in het bedrijfsleven mensen met elkaar omgaan zo willen we dat ook de relatie tussen studenten en docenten is.