Logoding

Kernwaarden van SMEOT

  1. Uitstekend praktijkgericht en vakkundig opleiden binnen 'bedrijfscultuur' (discipline, omgang, regels, communicatie, werktijden enz.).
  2. Collegiale omgang, gezonde teamgeest, onderling respect, sociale betrokkenheid, onderling vertrouwen, integriteit, trots op wat we doen; leerlingen willen graag naar SMEOT gaan, SMEOT is veilig, SMEOT is leerlingvriendelijk.
  3. Theoriedeel van de opleiding slim integreren in het praktijkdeel van de opleiding, maar het praktijkdeel staat centraal.
  4. Organisatie is kleinschalig, persoonlijk, gemoedelijk, heeft respect voor iedereen, het doel is 100% diplomeren / certificeren, heeft korte communicatielijnen / snel schakelen en wil géén bureaucratie.
  5. Uitstekende samenwerkingsrelaties met bedrijven, directie, HR-medewerkers, leermeesters
  6. Paritaire bestuursvorm
  7. SMEOT wil géén activiteiten verrichten in de sfeer van productie (uitsluiten van concurrentie met metaalbedrijven, zijnde SMEOT-klanten).

SMEOT heeft hechte relaties met:

Branches: Kon. Metaalunie, FME-CWM, VMO, TechWise Twente, OBM Twente en Vereniging Technische Bedrijfstakscholen

  

Overheden: Gemeenten, Regio Twente, UWV, Provincie en Inspectie

 

Scholen, ROC (MBO), VMBO’s en Praktijkscholen

Fondsen: OOM, A + O

Vakorganisaties: FNV, CNV, De Unie

Brancheorganisaties

Metaalunie lid

 

logo_fme

 


Logo_-_FNV_Bondgenoten

Vakorganisaties

cnvlogobmptrans

 

Logo-De-Unie-351(2)