Logoding

Diploma en certificaat

Vakdiploma’s en hét SMEOT-certificaat

 

SMEOT leidt primair leerlingen/cursisten op voor de landelijke vakdiploma’s die ook gerefereerd kunnen worden met de CAO-beloningen.

Het lukt ons jaarlijks uitzonderlijk hoge slagingspercentages en opleidingsrendementen te behalen.

Dit o.a. door de opleidingen zéér praktijkgericht binnen een bedrijfscultuur aan te bieden en de theorie hierin te integreren.

Door ook de opleiding nog eens aantrekkelijk en leerling-vriendelijk te maken worden leerlingen enthousiast, zien de het belang van de opleiding in relatie tot de beroepspraktijk.

 

Naast de vakdiploma’s die worden behaald kan SMEOT, op voordracht van haar praktijkdocenten, hét SMEOT-certificaat uitreiken als een extra “surplus”.

Dit houdt in dat naast het voldoen aan de examencriteria voor het landelijk vakdiploma er een verklaring (certificaat) over de soft-skills kan worden uitgereikt.

We hebben het dan met name over de gedrags- en houdingsaspecten die de leerling/cursist ten tijde van de opleiding aantoonbaar heeft laten zien.

Denk bijvoorbeeld aan collegialiteit, communicatievorm, discipline, motivatie, inzet, nakomen van afspraken, omgang met mede-leerlingen. Dus het hebben van een juiste beroepshouding.

 

Het is dus zeker geen automatisme dat SMEOT het SMEOT-certificaat uitreikt. Dit moet je verdienen en kun je verdienen!

 

79049f33c1f4447fbda1e308bc262cb2

Brancheorganisaties

Metaalunie lid

 

logo_fme

 


Logo_-_FNV_Bondgenoten

Vakorganisaties

cnvlogobmptrans

 

Logo-De-Unie-351(2)