Logoding

Bestuur

SMEOT heeft een paritaire bestuursvorm. Dit betekent dat zowel werkgevers-organisaties en werknemers-organisaties samen het bestuur vormen.

Het bestuur bestaat uit:

Representanten namens werkgevers (branches)

Hr. L. Wilbrink, voorzitter (Kon. Metaalunie)
Hr. T. Janssen, secretaris (Kon. Metaalunie en FME-CWM)
Hr. J. Veenhoven, lid (Kon. Metaalunie)
Hr. F. Lamers, lid (FME-CWM)
"Vacature"

Representanten namens werknemers (vakorganisaties, vakbonden)

Hr. F. Vosman, vice voorzitter (FNV-Bondgenoten)
Hr. A. Meeuwissen, penningmeester (De Unie)
Hr. G. van Dijk, lid (CNV)


Brancheorganisaties

Metaalunie lid

 

logo_fme

 


Logo_-_FNV_Bondgenoten

Vakorganisaties

cnvlogobmptrans

 

Logo-De-Unie-351(2)