Elektrisch schakelen

MBO | Cursorisch onderwijs | 2-3

Basiscursus Elektrisch schakelen.

 

Aanbod Lesstof

Tekening lezen

NEN en ISO normen

Leiding en componentenschema

Aanzichten

Soorten lijn

Elektrotechniek

Uitleg elektriciteit

Elektrische grootheden

Gelijk- en wisselstroom

Beveiligen en schakelen

Electromotoren

NEN 3140
 

Besturingstechniek

Sensoren

Besturing

Schakelelementen

Uitvoerorganen

Opleidingsinfo

  • Leerweg: Cursorisch onderwijs
  • Niveau: 2-3