MBO-vakschool voor Metaal, Mechatronica en Verspaning

Melkrobot bij SMEOT

SMEOT heeft van Lely center Zelhem een operationele Melkrobot in bruikleen gekregen voor onderwijs.

Niet dat SMEOT agrariërs gaat opleiden of gaat melken maar het is een meet- en storingsobject in de opleiding Mechatronica monteur en in de nieuwe opleiding “Service- en onderhoudsmonteur”.

De robot is geplaatst in ons nieuwe lokaal “Skllls Center STO” we kunnen daar ook de VMBO leerlingen besturingstechnieken laten zien om hen enthousiast te maken voor techniek en de mogelijkheden in technische opleidingen.

In deze melkrobot bevinden zich namelijk een veelvoud van verschillende besturingscomponenten. (PLC, Hydrauliek, Pneumatiek, opnemers, actuatoren etc. etc.)
 

SMEOT is Lely center Zelhem zeer erkentelijk voor haar beschikbaarstelling van deze robot, dit gedurende 3 jaar!

We hebben dit formeel bekrachtigd met de Center manager van Lely, de heer F. te Vruchte op 18 september in ons nieuwe STO-lokaal, Skills Center.

Zowel VMBO als MBO kunnen profiteren van dit bijzondere onderwijsobject. We hopen hiermee een goede aansluiting te kunnen maken van theorie naar de echte praktijk op besturingsvlakken.

 

07-10-2020 Melkrobot bij SMEOT