MBO-vakschool voor Metaal, Mechatronica en Verspaning

Interesse in een BBL Student?

Bent u bent op zoek naar een nieuwe medewerker die 3 dagen in de week bij u werkt en 2 dagen in de week naar school gaat om verder te leren. Dan bent u op zoek naar een BBL-student. Een BBL-student volgt een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van werken en leren. Tijdens deze studie werkt de student minimaal 24 uur per week in uw organisatie en volgt ongeveer 16 uur per week onderwijs voor de theoretische en praktische verdieping. BBL-trajecten hebben als belangrijkste kenmerk dat de student vooral leert in de praktijk terwijl deze bij u in loondienst is.

Het in dienst nemen van een BBL-student is voor veel ondernemers een mooie manier om jonge, gemotiveerde medewerkers aan hun bedrijf te binden. Een BBL-student, ook wel BBL’er genoemd, volgt de beroepsbegeleidende leerweg en krijgt bij u een leer-arbeidsovereenkomst.

Indien u gebruik wenst te maken van deze vorm van werken en opleiding kunt u dat kenbaar maken via de website of melden bij Colin van Dielen c.vandielen@smeot.nl

12-04-2019 Interesse in een BBL Student? 05-04-2019 Overijssels vakmanschap